4 ขั้นตอนลงทะเบียนง่าย ๆ เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ “Amazing Happy Paws Thailand”

 1. ศึกษาเงื่อนไขข้อมูลจากแนวทางแนะนำต่าง ๆ ของ ททท. และจัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย ก่อนกด “ลงทะเบียน
 2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน พร้อมอัปโหลดเพื่อส่งเอกสารให้เรียบร้อยก่อนกด “ยืนยัน
 3. กดดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์โครงการ “Amazing Happy Paws Thailand” เพื่อนำไปใช้ทำการประชาสัมพันธ์ได้เลย
 4. Add Friend ของโครงการผ่านช่องทาง Line Official Account @AmazingHappyPaws เพื่อใช้ติดต่อสอบถาม และรับข้อมูลที่มีประโยชน์จากทางโครงการ

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ Pet-Friendly ที่สนใจขอรับตราสัญลักษณ์

สำหรับผู้ประกอบการ Pet-Friendly ที่สนใจขอรับ ตราสัญลักษณ์

 1. กำหนดกฎเกณฑ์การเข้าใช้บริการสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางพร้อมน้อง ๆ สัตว์เลี้ยงให้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  แจ้งข้อมูลค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ และการชําระค่าเสียหาย
  ระบุความรับผิดชอบที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดข้อพิพาท
  ผู้ประกอบการโรงแรมควรมีเอกสารเซ็นยินยอมรับรู้กฎระเบียบของสถานที่
  ผู้ประกอบการร้านอาหารควรจัดให้มีจุดชี้แจงกฏระเบียบที่ผู้ใช้บริการสามารถมองเห็น และอ่านได้ง่าย
 2. สื่อสารข้อมูลของสถานที่ให้ครอบคลุมทุกช่องทาง
 3. มีพนักงานที่มีความรู้ ความเข้าใจในการต้อนรับน้อง ๆ สัตว์เลี้ยง
 4. ควรดูแลความสะอาด และบรรยากาศของสถานที่ให้สวยงามอยู่เสมอ
 5. จัดสรรพื้นที่สำหรับขับถ่าย และจุดทิ้งมูลสำหรับน้อง ๆ สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ แยกออกจากพื้นที่สาธารณะ
 6. จัดให้มีจุดสำหรับผูกสายจูงให้น้อง ๆ สัตว์เลี้ยง
 7. อุปกรณ์พื้นฐานที่ควรจัดเตรียมให้มีสำหรับน้อง ๆ สัตว์เลี้ยง
  ยาสามัญพื้นฐาน และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
  อุปกรณ์ดูแลความสะอาด เช่น ถุงเก็บมูล ทิชชู่เปียก

แนวทางปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง

สำหรับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง

 1. ก่อนเข้าใช้บริการท่านควรทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎของสถานที่เสมอ
 2. ให้ความเคารพ และเพิ่มความระมัดระวังต่อส่วนรวม
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับดูแลจัดการลูก ๆ สัตว์เลี้ยงของท่าน ในทุก ๆ ครั้งที่เดินทาง
 4. ควบคุมพฤติกรรมของลูก ๆ สัตว์เลี้ยงให้อยู่ในการดูแลให้ได้
 5. มีใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ยืนยันสุขภาพน้อง ๆ สัตว์เลี้ยงในการเดินทางทุกครั้ง
 6. เจ้าของต้องดูแลความสะอาด และรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดจากน้อง ๆ สัตว์เลี้ยง
 7. เตรียมข้อมูลของน้อง ๆ สัตว์เลี้ยง และข้อมูลติดต่อของเจ้าของ ติดตั้งไว้ที่ปลอกคอของน้อง ๆ ตลอดการท่องเที่ยว